Kvalitet og sertifiseringer

Sekkingstad er svært bevisst sin rolle som leverandør av trygg sjømat. Sekkingstad AS tilfredsstiller alle norske og internasjonale krav til sertifiseringer, og har utviklet et kvalitetsledelsessystem som overgår lovpålagte krav og standarder.

Våre verdier er tuftet på matsikkerhet, dyrevelferd, miljø og bærekraftighet, og disse vurderingene ligger til grunn for all vår forretningsdrift. Utviklingen av kvalitetssikringssystemet og det kontinuerlige arbeidet med forbedringer, skjer i samspill med myndigheter, samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Dette gjør at vi hurtigere kan tilpasse oss utviklingen og kravene i markedet, samtidig som vi videreutvikler oss som leverandør av trygg sjømat.